Fluefiske i Glomma

Rett nedenfor hytta ligger øvre del av Glomma, med den særegne vinkelrette kroken på elva, som heter Kroken (se merke på kartet).  Nedstrøms Kroken flyter elva stille nedover til kraftstasjonen nede ved Orvos.  Oppstrøms er det flere stryk og kulper oppover mot utløpet av Aursunden.

Glomma_Kroken_2016

 

 

Det er mange forskjellige typer kulper og stryk som gir flotte vilkår for både ørrett og noe harr.

Ved Kroken er det alltid åpne råker hele vinteren og her samles masse fugler, som f.eks knoppsvaner, trane, gråhegre, kvinand, stokkand, rødstilk, vipe, fossekall, etc….

I store deler av Glomma er det også masse bever, som vi ser stadig vekk svømmer og dykker med store og små kvister fra bjørkeskogen på land.  Det er alltid fasinerende å stå uti elva midt på natta og fiske med fluestang og så høre beveren slå med halen nesten som et geværskudd rett bak ryggen din!