Husene på Møllingan

Husene på gården har endret seg gjennom tidene slik:

  • Før 1871:  Det var tilløp til stor brann i 2.etg på våningshuset.  Dette var mens omgangsskolen hadde tilhold på Møllingan, og det var disse ungene som hjalp til med å slukke brannen ved å kaste snø på flammene.  Under restaurering av våningshuset på midten av 1970 åra så vi tydelig at det var mange tømmerstokker i veggene som var svartbrent.  Det ble ingen storbrann!
  • Fra ca 1920: I disse åra ble nytt fjøs planlagt, etter følgende arbeidstegninger.  Vi merker oss spesielt at da var låvebrua plassert mot øst. Man hogg skog nedpå Nervollen nedafor Møllingvollen, skar materialer og i det hele tatt forberedte de seg i mange år på å starte bygging, men så kom krigen….  Det ble også laget en materialfortegnelse for den nye låven.
  • På slutten av krigen i 1944, økte optimismen igjen, og da ble den nye låven endelig bygd og låvebrua ble flyttet til nordvendte fløy.
  • Ca 1968 ble fjøset ombygd til nytt hønsehus for ca 2000 høner.  Hønene gikk fritt på et skrått nettinggulv og eggene rullet frem til en midtgang.  Kåre lagde en vaskemaskin for egg basert på en gammel klesvaskemaskin-motor!
  • I perioden 1978 – 1980 ble gammelmastu revet og brent opp kontrollert, som øvelse for brannvesenet
  • 19/1-2010 brant hele fjøset ned til grunnen, noe som også medførte ganske store skader på våningshuset og stabburet.
  • Rett etter brannen ble et midlertidig redskasphus satt opp utom stabburet, som fortsatt står der i 2020!
  • I 2010/2011 ble nytt moderne kvegfjøs bygd bortpå Storflåtten