Jakt og fiske på Møllingan

Flere brukere på Møllingan har vært og er ivrige jegere og fiskere.  Dette har hovedsaklig dreid seg om storviltjakt gjennom Horg Østre Bygdeallmenning.  Vi vet iallefall at følgende brukere utøvde denne jakten:

Periode Jeger Kommentar
John Lorentsen Midtlyng
????-1971 Kåre Johnsen Midtlyng Var i perioder jaktleder i elglaget
1968-2002 Ola Kåresen Midtlyng Var i perioder jaktleder i elglaget
1998- Kåre Olav Olsen Midtlyng

 

Det har også vært sporadisk fiske etter ørrett, spesielt i Storvatnet, mens Kåre Johnsen Midtlyng hadde «Kompishytta» ved Storvatnet.  Etter at Kåre bygde hytte inni Hålia ved Håen, ble det en gang i blant gjennomført oter- og garnfiske i Håen. Spesielt etter at Håen ble oppdemt ble det meget god kvalitet og størrelse på ørretten.