Ord og begreper

Innen slektsforskning kommer vi stadig over ord og begreper som idag ikke er vanlige.  Derfor har jeg her laget en forklaring på noen av disse ordene og begrepene:

 • Kanselieråd = en honorær embetstittel fra unionstiden med Danmark.  I Sverige brukes tittelen kansliråd om en byråsjef i et departement.
 • Kvarter = mengdeenhet for f.eks korn
 • Kår =
 • Landskyld = se her
 • Leilending = se her
 • Magistre =
 • Mark = mengdeenhet for f.eks lin. Tilsvarer 0,2187 kg.
 • Prestebol =  prestegård
 • Pund = mengdeenhet for f.eks korn. Tilsvarer 0,4665 kg, senere justert til 0,46908 kg
 • Riksdaler =
 • Specidaler =
 • Stervbuet = dødsboet
 • Tiende = skatt
 • Tiendesvik = skatteundragelse

 

Mange andre benevnelser, spesielt måleenheter, finner du også her.