Setring på Møllingan

Relatert til Møllingan er det 5 setrer som er innvolvert:

 • Hemvollen på Møllingan (rett syd for Skarvvollen)
  Dette er vollen som ble brukt nærmest gården, kanskje når man var på vei til Møllingvollen uti Gråbekkdalen
 • Møllingvollen (i Gråbekkdalen)
  • Ble trolig benyttet av drivere på Møllingan før John Lorentsen Midtlyng giftet seg med Kari Vollan i 1901.
  • Ble ikke benyttet av John (se ovenfor) og Kåre Midtlyng
  • Seterbua ble flyttet nedpå vollen, ble omtalt som Nerbua, og utleid til Tor Mentsen som hytte. Leiekontrakt
  • Ola bror rev det falleferdige fjøset oppå vollen og bygde hytte der i ca 1973???
  • Nerbua kom tilbake til Møllingan ca 2002??? og restaurering ble startet av Kåre Olav ca 2005??, men det viste seg at den var i så dårlig forfatning at den måtte rives, og oppbygging igjen ble det ikke noe av.
  • Kåre Olav bruker nå seterbua og nytt anneks ble satt opp i 2013 attmed seterbua.  Vollen benyttes mye for å passe på kvegdyra, som er sluppet ut i området hver sommer.
 • Vollavollen
  Vollavollen skulle egentlig ligge der vi i dag kaller det Trettvollen, som ligger ca 1 km lengre sør. Det ble imidlertid klager fra bønder på Støren på beliggenheten av Trettvollen i forhold til utmarksslåttene. Støresbyggene var redd for at buskapen på setra skulle beite ned utmarksslåttene. Derfor ligger Vollavollen i dag øverst i Svartbekkdalen. Setervollen besto av seterbu, fjøs, kokhus, lagerhus og en høyløe. Kokhuset er i dag en del av ei hytte på Råsjøen og benevnes som Musebu, da den var så lita som original. Høyløa har råtna ned og seterbua brant ned på uforklarlig vis i 1990-åra. Fjøset som opprinnelig var på ca 90 kvadratmeter er i dag hytte som brukes av Skavern-guttene.

  • Vollavollen tilhørte gården Vollan, der hvor bl.a. Even Vollan kom fra.
  • Berit og Sirianna Vollan var budeier hver sommer.
  • Tidligere fantes det altså et kokhus, eller masstu, på Vollavollen, hvor kjinning og oppbevaring av mat foregikk.
  • Sirianna passet på den selvgående smørkjinna, som Even Vollan hadde lagd med trådoverføring fra en kvennkaill oppi bekken til et hjul som drev smørkjinna nedi masstua. Bekken fikk derfor navnet Kjinnbekken. Det sies at systemet var litt tungvint så setertausene gikk etter hvert over til gammelmetoden etter en stund. Det er rester av 2 dammer og diverse utstyr oppe i Kjinnbekken fortsatt.
  • Kryttyra fra Møllingan var også her og ble tatt hånd om av Berit og Sirianna.
  • Under siste verdenskrig var noen av sabotørene, som opererte på Løkken, innom her.
  • Siste året det var setret her var i 1948.
  • Seterbua ble i mange år vedlikeholdt av Per Gylland, med krav om at bua skulle stå åpen for allmennheten.
  • Største snødybde som er målt på setra er 2,65 meter. Det kaldeste en vet om er -32 grader, og det varmeste som er målt er over 30 plussgrader.
  • I Volltjønna, rett nedenfor setra, er det tatt ørret på over kiloen!
 • Fossvollen og Hopperdalsvollen
  • John Solem sine foreldre setret på Fossvollen i 1930-åra
  • Det var mye samhold mellom Vollavollen og Fossvollen, hvor de kunne rope til hverandre for å gi beskjeder.
  • John husker at en gang gikk seperatoren i stykker og den som fantes på hjemgården måtte bringes utover til seters. Da fikk John jobben med å bære denne utover i ryggsekk. Faren anbefalte isteden en gammeldags bæremeis, men sønnen foretrakk ryggsekken, noe han angret på da seperatoren hadde mange harde kanter som stakk inn i ryggen. John monterte derfor kvister i sekken for å hindre at noe stakk inn i ryggen og til slutt kom han frem med seperatoren. Dette var i slottonna, så han måtte straks dra hjemover igjen og kom derfor ikke frem før langt på natt.
  • Senere fikk de tilbud om å flytte seterdrifta til Hopperdalsvollen da det der var nye seterhus som ikke ble benyttet. Derfor flyttet de budskap og seterdrifta dit for mange år.
  • De hadde intern telefon mellom Hopperdalsvollen, Aursandvollen, Mongstuvollen og Østlyngvollen.
  • Seterbua på Fossvollen ble i 1970-80-åra vedlikeholdt og benyttet som markabu av John Olav Midtlyng og Egil Inge Lyngen.
  • Seterbua ble så revet og ny hytte satt opp igjen ca 2010 av driverne på Foss.

 

Kilder: John og Gudrun Solem