Blomster

Jeg ser her for meg en søkbar database hvor blomsterbildene kan gjenfinnes ved bruk av Lids bestemmelsesnøkkel.

Høstens morgendugg
Høstens morgendugg