Drivere i Dullum

Driverne gjennom tidene i Dullum har vært følgende:

Periode Drivere Kommentar
1825 – 1851 Anders Estensen Midtlyng og hans kone Martha Johannesdatter Stensbølle var de første kjente bøndene i Dullum. Deres sønn Johan Andersen Midtlyng, født i 1814, emigrerte til USA, men han kom tilbake til Norge og giftet seg med Andreanna Ellingsdatter Råen fra Verdal i år 1850.
1851 – 1866 Johans bror Esten Andersen Midtlyng var neste bonde i Dullum, men de flyttet til Meråker i 1870, og gården ble solgt ut av denne Midtlyng-familien i 1866.
1866 – 1887 Så i 1866 kjøpte Arnt Johnsen Lyngen gården og han giftet seg med Gertrud Johnsdatter Bones fra Støren, og de ble de neste brukerne i Dullum.
1887 – 1917 Deretter overtok sønnen John Arntsen  Midtlyng gården i 1887, og han giftet seg med Guru Estensdatter Lyngen.
1917 – ???? Deres datter Gjertrud Johnsdatter Midtlyng giftet seg med Arnt Johnsen Solem fra Støren, som overtok gården i 1917.
???? – 2016 Deres sønn John Arntsen Solem overtok så gården, og han giftet seg med enken Gunhild Olsdatter Midtlyng, som er min mor.
2016 – Så ble Dullum solgt til min nevø, Tor Erik Midtlyng og ektefelle Sandra, som fortsatt er drivere i Dullum. De har også, i tråd med gammel tradisjon begge to skiftet etternavn til Dullum.