Drivere på Møllingan

Driverne gjennom tidene på Møllingan har vært følgende:

Periode Drivere Kommentar
1557 Jonn paa Mølingh Driver sammen med Hogligh
1624 Joenn Lønghe
1628 2 drivere med etternavn Ystlinge
1645 Joenn Mellingen
1664 Olle (Ellef) Joensen Medlønge Sønn av Joen Mellingen
Erich Elleffsen Medlønge Sønn av Olle (Elleffsen) Medlønge
Slutten av 1600 Halvor Joensen Medlyngen og Kirsten Olufsdatter
Ingeborg Halvorsdatter Melyngen og Iver Andersen Melyngen Datter av Halvor Joensen Medlyngen
1706-1722 Lars Andersen Midtlyng gift med Ingeborg Arnesdatter Løre og senere Gunhild Pedersdatter Karolinerene kom innom gården i 1718 og tok alt de hadde, slik at det førte til underernæring for hele familien, slik at barna Anders, Peder, Joen , Siri og Ingeborg døde i 1719.  Farsott kunne også være en medvirkende årsak.
1722-1729 Gården står øde
1729-1751 Lars Joensen Lyngen, Nedgarden og Guru Estensdatter Samdal Guru ble gift på nytt i 1752 med Otter Fredrichsen Smaaounum, da Lars døde i 1751.
1752-1763 Otter Fredrichsen Smaaounum og Guru Estensdatter Samdal Hornemannstida, hvor driverne var leilendinger
1763-1788 Lars Larsen Midtlyng og Randi Joensdatter Valdum Sønn av Lars Larsen Lyngen
1788-1841 Joen Larsen Midtlyng og Ingeborg Pedersdatter Eggen Sønn av Lars Larsen Midtlyng
1841-???? Halvor Joensen Midtlyng og Marit Ingebrigtsdatter Lyngen, Nedgarden Sønn av Joen Larsen Midtlyng
????-1871 John Halvorsen Midtlyng og Gunhild Estensdatter Røskaft Sønn av Halvor Joensen Midtlyng.  De gikk konkurs og dro til Amerika
1871-1906 Lorents Eriksen Lund og Kjersti Johnsdatter Einum Kjøpte gården på tvangsauksjon av Halvor Joensen Midtlyng, som altså dro til Amerika.
1906-1948 John Lorentsen Midtlyng og Kari Pedersdatter Vollan og fra 1919 Gjertrud Pedersdatter Vollan Sønn av Lorents Eriksen Lund
1948-1953 Kåre Johnsen Midtlyng og Gunhild Olsdatter Meistad Sønn av John Lorentsen Midtlyng
1953-1968 Johan Rismark og Ingeborg Rismark Forpaktere for Kåre Johnsen Midtlyng, når han drev rørleggerbedrift.
1968-1971 Kåre Johnsen Midtlyng og Gunhild Olsdatter Meistad Tok over gården igjen
1971-1976 Gunhild Olsdatter Meistad Drev gården etter at Kåre døde i 1971
1976-2002 Ola Kåresen Midtlyng og Randi Torleifsdatter Martinsen Sønn av Kåre Johnsen Midtlyng
2002-idag Kåre Olav Olsen Midtlyng og Anne Siri Volden (død 2014) Sønn av Ola Kåresen Midtlyng