Emmigranter til USA

På 18-hundretallet var det såpass dårlige tider i Norge at mange fant det nødvendig å forsøke å emmigrere til USA for å søke lykken der.  Amerika ønsket så mange innbyggere som mulig velkommen, for å bygge opp det store landet.  Nybyggerne ble lokket av tilbudet om å kjøpe billig jord, og de reiste fra gamlelandet med et håp om å få seg et bedre liv i mulighetenes land Amerika.  Fra 1860-åra og et godt stykke inn i neste århundre skulle den såkalte amerikafeberen rase over landet.  Store hoper med folk lot seg lokke til å forlate familie, gard og bygd.  En stor avgjørelse å ta, som oftest førte til at de tok farvel med sin nærmeste familie for all fremtid.

Det sies at en Amerika-billett i 1870 åra kostet like mye som en voksen mann tjente på over ett år.  En har derfor grunn til å tro at det lå en familiespleis bak de første som dro.

Mange av våre slektninger emigrerte også i slutten av 1800-åra:

  • Rolv Eriksen Lund dro til USA i 1867.  Han er Pete Rice sin oldefar og Pete besøkte oss i 2009, hvor vi var både på Møllingan og Fremgarden på Lund.
  • Margrethe Rolvsdatter Lund dro til USA i 1875
  • Eli Rolvsdatter Lund dro i 1888, men døde på havet underveis
  • Kari Lorentsdatter Midtlyng dro til USA i 1889
  • Ole Lorentsen Midtlyng dro til USA i 1902.  Senere mistet han livet i en ulykke der.