Filateli

Helt siden jeg var ca 10 år har jeg vært interessert i å samle på frimerker.  Dette skyldes kanskje også at min far hadde arvet fra sin mor masse norske frimerker, som hun hadde tatt vare på da hun var bestyrerinne på Handelssamlaget på Hovin.  Hun hadde samlet spesielt røde 10-øres posthornmerker i 1000-talls for å kunne benytte disse for tapetsering av en vegg!

Etter hvert tok jeg over alle frimerker fra far, og jeg bedrev bytting av frimerker med venner.  I gymnas-tiden, hvor jeg bodde på hybel i Trondheim, ble jeg også medlem av Trondhjems Yngre Filatelistforening (TYF), som hadde medlemskvelder med bytting og auksjoner av frimerker.

Deretter gikk det mange år hvor jeg bare tok vare på de frimerker jeg kom over, før jeg igjen som pensjonist engasjerte meg i Nordenfjeldske Filatelistforening, som også har medlemsmøter med bytting, kåserier og auksjoner, samt en del sosiale aktiviteter. Gjennom denne foreningen er jeg også medlem av Norsk Filatelistforbund.

Relaterte hendelser

20220628_134649 – Kopi (2)
Filateli
21. november 2021
Vi deltok på 100 års jubileumsfeiringen på Royal Garden, hvor det var velkomstdrinker og en...