Fremgarden på Lund

Fremgarden ligger under den grønne pilen på kartet, og er et bruk fradelt fra Lund, som ligger like nord-vest for Fremgarden: