Frimureri

Logehuset i Kongensgt 3 i Trondheim, er frimurerenes aktivitetshus, og inneholder ca 200 rom!

Jeg er frimurer, og ble opptatt den 12/10-1999 i St. Johannes logen St.Olaf til det gjenreiste Tempel (St.Olaf t.d.g.T), som har sete i Trondheim.

Alle frimurere må ha minst 2 faddere som går god for at du er verdig som frimurer.  Mine faddere er min svigerfar, Gunder Steen Angell og politiker Bjørn Morten Yseteng.  De har fulgt meg på de fleste av mine gradspasseringer.

Til venstre ser du mitt personlige skjold, som henger i kapittelsalen i Frimurerlogen i Trondheim.  Skjoldet er designet av meg selv, mens det er heraldiker Asgeir Christiansen, som har laget det fysiskt.  Den øverste teksten betyr «Ridder av ren natur», mens den nederste teksten betyr «Det umulige tar bare litt lengre tid».  Fuglen er Norges nasjonalfugl og er en Fossekall.

Her finner man alt som er åpent om oss frimurere.

Her kan jeg logge meg inn som frimurer!

Flere bilder

Relaterte hendelser

Ingen relaterte hendelser til dette temaet