Mine samleområder

I dag er mine samleområder disse: Brukte frimerker Norge USA Island Færøyene England Siam (frem til 1939 og mellom 1945 og 1949) Spesialsamling Norske posthorn frimerker Stempler Fra Lundamo Postkort Fra Gauldalen Julekort Julemerker Fra Norden  

Filateli

Helt siden jeg var ca 10 år har jeg interessert i å samle på frimerker.  Dette skyldes kanskje også at min far hadde arvet fra sin mor masse norske frimerker, som hun hadde tatt vare på da hun var bestyrerinne på Handelssamlaget på Hovin.  Hun hadde samlet spesielt 10-øres posthornmerker i 1000-talls for å kunne […]