Fluebinding

Jeg er en ihuga imitasjons-fluefisker, som altså ønsker å benytte naturtroe flue-imitasjoner.  Derfor har jeg alltid bundet mine fluer selv – dette er en fin syssel om vinteren når man drømmer seg bort i mange gode fluefiskeminner fra siste sesong.  Det hender også at jeg må finne frem bindestikka i sesongen da jeg må ha […]

Fluefiske

Når det gjelder fiske har jeg en spesiell forkjærlighet for fluefiske med en-hånds fluestang, både i fjellvann og elver, hvor jeg fokuserer på ørret, røye, abbor og harr. Jeg har tro på imitasjonsfiske, altså hvor flua skal ligne mest mulig på de insekter som faktisk er i vannet der jeg fisker.  Jeg binder derfor alle […]

Fantastisk fluefiske i Glomma

Igjen har lykken stått meg bi, da jeg i kveld kom til gromhølen min, hvor jeg satte meg til å vente på at «storingan» vaket. Etter ca 25 min bengynte en velvoksen en å vake like bak en stor stein! Den slurpet i seg Leptophlebia vespertina (flytende døgnflue), så jeg satte på en selvbundet kreasjon, […]

Fluefiske i Glomma

Rett nedenfor hytta ligger øvre del av Glomma, med den særegne vinkelrette kroken på elva, som heter Kroken (se merke på kartet).  Nedstrøms Kroken flyter elva stille nedover til kraftstasjonen nede ved Orvos.  Oppstrøms er det flere stryk og kulper oppover mot utløpet av Aursunden. Stort kart Det er mange forskjellige typer kulper og stryk som […]