Mine embeder i logen

Mine embeder i logen har så langt vært disse: År  Embede  2003 – 2004 Vikar for Skattmester i St. Olaf t.d.g.T  2008 – 2009 Vikar for Skattmester i St. Olaf t.d.g.T  2009 – 2018 Medlem av Provincialdirektoriet i Trondhjems Provincialloge  2016 – 2019 Vikar Storsteward i Trondhjems Provincialloge (Alm. officiant)  2019 – 2020 Husinspektør i Trondhjems […]

Mine gradspasseringer

Mine gradspasseringer i frimurerlogen har vært disse: Dato  Grad Gradens betegnelse på meg  12/10-1999 I-grad Arbeidssom St. Johannes Lærling  24/10-2000 II-grad Nidkjær St. Johannes medbroder eller svenn  13/11-2001 III-grad Verdig St. Johannes Mester  10/4-2003 IV/V-grad Utvalgt og høyverdig St. Andreas Lærlinge-medbroder  17/2-2005 VI-grad Lysende Skotsk St. Andreas Mester  5/12-2007 VII-grad Høyt Lysende Ridder av solens […]

Frimureri

Jeg er frimurer, for å utvikle meg som menneske og gi mitt bidrag til bedre mellommenneskelige forhold.