Loddtrekning om plassering av kirka

I 1650 åra skulle det bygges ny kirke i Horg, og valget sto mellom å bygge kirka på Foss eller på Horg. På et møte i Foss kirke den 12/1 1665 var vår slektning, Frederich Erichsen Lunde, en av de 8 «laugrettsmenn» som møtte opp fra Flå og Grinni sogn.  Frederich var den første kjente […]

Høiset

Gården er ikke nevnt i skattelistene før i 1590-91.  Gården er krongods i Landkommisjonen av 1661. Driverne var leilendinger frem til århundreskiftet. Fra ca 1700 kom det «militærpersoner» som eiere av gården, som altså var sjøleiere.  I 1718 kom Karolinerne og forsynte seg grovt  på gården. i 1729 ble gården bøksla bort til Joen Olsen […]

Drivere på Fremgarden

Driverne gjennom tidene på Fremgarden har vært følgende:   Periode Drivere Kommentar 1648-1701 Frederich Erichsen Lunde 1701-1718 Erich Frederichsen Lunde 1718-1728 Tore Erichsen Lunde 1728 Marith Toresdtr. Lund Erich Olsen Lund 1807-1810 Henrik Hornemann 1810-1859 Rolf Erichsen Lund 1859-1878 Erik Rolfsen Lund Bror til oldefar Lorents Eriksen Lund 1878-1920 Peder Erichsen Lund 1920 Ingebrigt Olsen […]

Kaptein på DS Hestmanden

Min kones morfar, Karl Andreas Jentoft, var kaptein på DS Hestmanden under 2. verdenskrig. Den 9. april 1940 var dampskipet DS Hestmanden på vei nordover i kystruta og ble etter kort tid rekvisisjonert av den norske marinen for å gå med soldater og militært utstyr i det Norge som fortsatt var fritt. Etter en måned […]

Uløste slektsprosjekter

Oversikt over de uløste slektsprosjekter jeg jobber med: Forfedre til Bastian Mortensen Lium Blodskam i slekta Omgangsskole på Møllingan   Konkrete etterlysninger, som jeg trenger hjelp til finner du her.

Blodskam

Lærer Nils Arentsen Stuen fikk barn med sin søsterdatter Marika Lorentsdatter Lium, som er barnebarn av Bastian Mortensen Lium, i vår slekt. Begge 2 ble dømt til døden ved halshugging, men………       Kilder: Olav Harald Langås: Blodskam, Snøfugl forlag 2009, ISBN 978-7083-369-6 Hølondaboka, bind 2, side 471-472 Horgboka, bind III, side 388

Slektens gang i tiden

Slektens gang i tiden Dette er en tidslinje som viser viktige historiske hendelser i Gauldalen, sammen med viktige hendelser i min slekts- og gårdshistorie. Scroll nedover på siden for å se mere 1345 Naturkatastrofe Kvasshyllraset i Gaula Det såkalte Gauldalsraset i 1345 antas å være norgeshistoriens største kjente naturkatastrofe. Som navnet tilsier skjedde det i Gauldalen, […]

Omgangsskole på Møllingan

Omgangsskole var en ordning som kom til etter at den første norske skoleloven ble bestemt i 1739. Der det ikke var egnet å samle elever til en skolestue reiste lærerne rundt og underviste på omgang. «Fastskoleloven» fra 1860 påla kommunene å etablere permanente skoler som skulle erstatte omgangsskolene. Forordning av 1739 la grunnlaget for de første offentlige skoler. I byene ble det startet opp med […]

Husmannsplasser på Møllingan

De fleste husmannsplassene finner du på dette kartet: Dersom dette kartet blir for smått/uleselig så kan du finne det her, hvor du f.eks kan skrive inn søkeordet «Lynga», og så zoome/scrolle ut og inn så mye du ønsker. Følgende husmannsplasser kjenner vi til: Under Midtlyng (min fødegård) 216/3: Nyvendmoen 216/11  (Se Horg bygdebok bind II side 241) […]

Amerika-besøk til Møllingan 27/4-2018

Jacob og Deb Nelson ønsker å besøke oss på gården denne fredagen.  De er etterkommere etter den slekta som måtte selge gården til vår slekt i 1871 på tvangsauksjon, før de emigrerte til USA.