Viktige gjenstander i slekta

Her omtales noen av de viktigste gjenstander som har fulgt slekta i årtier: Rokken til Kjersti Johnsdatter Einum, som Kjersti har nå Rokken til Sigrund Estensdatter Lyngen, som Tor-Erik har nå Bøssmalen Kobberkjelen Messing-bøtte Amerika-gyngestolen   –Geir har den Staven til John Lorentsen Midtlyng Lommeuret til Lorents Eriksen Lund

Viktigste bosteder

Her omtales noen av de viktigste bosteder for våre slektninger: Gauldalen Horg Børsa

Slekt og Data – forening for slektforskere

Jeg har i alle år vært medlem av denne foreningen, som har som formål: Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tilbud for alle som er interessert i slekts- og personhistorier, og legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Organisasjonen skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie […]

Søskenbarntreff på Øksningan

På forsommeren dro vi alle Meistad søskenbarn med partnere til Fjellvang på øya Øksningan, utenfor Herøy, utenfor Sandnessjøen på Helgelandskysten. Fjellvang er tanta Arna‘s fødested, og stedet fungerer nå som feriested for familiene til barna til tante Arna. Kirsten og Pål hadde forberedt et flott opplegg med sightseeing på Fjellvang, Herøy og Dønna, som vi […]

Amerika-besøk til Dullum

Denne gang var det etterkommere etter Esten Olsen Bordal, som var den første driver i Dullum, som kom på besøk.  Det var John Edward Midtling og partner Linda Scholz-Enoch Nielsen som kom, sammen med slektningene deres Stein Erik og Lisbeth Ellevseth. De ble hentet på Esso-stasjonen på Lundamo og så gjennomførte vi følgende program: Se […]

Amerika-besøk av etterkommere etter Kari Lorentsdatter Lund

In English: On 14 / 5-2022 we received a visit from descendants of Kari Lorentsdatter Lund, namely Deborah Lynn Jones and Curtis Henry Hanson, from North Dakota. On Saturday 14/5 we visited Fremgarden, Høiset, Åkerløkkja, Midtlyng and Horg Church, while John Olav told about the family and the family farms. We looked at lots of […]

Loddtrekning om plassering av kirka

I 1650 åra skulle det bygges ny kirke i Horg, og valget sto mellom å bygge kirka på Foss eller på Horg. På et møte i Foss kirke den 12/1 1665 var vår slektning, Frederich Erichsen Lunde, en av de 8 «laugrettsmenn» som møtte opp fra Flå og Grinni sogn.  Frederich var den første kjente […]

Høiset

Gården er ikke nevnt i skattelistene før i 1590-91.  Gården er krongods i Landkommisjonen av 1661. Driverne var leilendinger frem til århundreskiftet. Fra ca 1700 kom det «militærpersoner» som eiere av gården, som altså var sjøleiere.  I 1718 kom Karolinerne og forsynte seg grovt  på gården. i 1729 ble gården bøksla bort til Joen Olsen […]

Drivere på Fremgarden

Driverne gjennom tidene på Fremgarden har vært følgende:   Periode Drivere Kommentar 1648-1701 Frederich Erichsen Lunde 1701-1718 Erich Frederichsen Lunde 1718-1728 Tore Erichsen Lunde 1728 Marith Toresdtr. Lund Erich Olsen Lund 1807-1810 Henrik Hornemann 1810-1859 Rolf Erichsen Lund 1859-1878 Erik Rolfsen Lund Bror til oldefar Lorents Eriksen Lund 1878-1920 Peder Erichsen Lund 1920 Ingebrigt Olsen […]

Kaptein på DS Hestmanden

Min kones morfar, Karl Andreas Jentoft, var kaptein på DS Hestmanden under 2. verdenskrig. Den 9. april 1940 var dampskipet DS Hestmanden på vei nordover i kystruta og ble etter kort tid rekvisisjonert av den norske marinen for å gå med soldater og militært utstyr i det Norge som fortsatt var fritt. Etter en måned […]