Amerika-besøk til Dullum

Denne gang var det etterkommere etter Esten Olsen Bordal, som var den første driver i Dullum, som kom på besøk.  Det var John Edward Midtling og partner Linda Scholz-Enoch Nielsen som kom, sammen med slektningene deres Stein Erik og Lisbeth Ellevseth. De ble hentet på Esso-stasjonen på Lundamo og så gjennomførte vi følgende program: Se […]

Amerika-besøk av etterkommere etter Kari Lorentsdatter Lund

In English: On 14 / 5-2022 we received a visit from descendants of Kari Lorentsdatter Lund, namely Deborah Lynn Jones and Curtis Henry Hanson, from North Dakota. On Saturday 14/5 we visited Fremgarden, Høiset, Åkerløkkja, Midtlyng and Horg Church, while John Olav told about the family and the family farms. We looked at lots of […]

Loddtrekning om plassering av kirka

I 1650 åra skulle det bygges ny kirke i Horg, og valget sto mellom å bygge kirka på Foss eller på Horg. På et møte i Foss kirke den 12/1 1665 var vår slektning, Frederich Erichsen Lunde, en av de 8 «laugrettsmenn» som møtte opp fra Flå og Grinni sogn.  Frederich var den første kjente […]

Høiset

Gården er ikke nevnt i skattelistene før i 1590-91.  Gården er krongods i Landkommisjonen av 1661. Driverne var leilendinger frem til århundreskiftet. Fra ca 1700 kom det «militærpersoner» som eiere av gården, som altså var sjøleiere.  I 1718 kom Karolinerne og forsynte seg grovt  på gården. i 1729 ble gården bøksla bort til Joen Olsen […]

Drivere på Fremgarden

Driverne gjennom tidene på Fremgarden har vært følgende:   Periode Drivere Kommentar 1648-1701 Frederich Erichsen Lunde 1701-1718 Erich Frederichsen Lunde 1718-1728 Tore Erichsen Lunde 1728 Marith Toresdtr. Lund Erich Olsen Lund 1807-1810 Henrik Hornemann 1810-1859 Rolf Erichsen Lund 1859-1878 Erik Rolfsen Lund Bror til oldefar Lorents Eriksen Lund 1878-1920 Peder Erichsen Lund 1920 Ingebrigt Olsen […]

Kaptein på DS Hestmanden

Min kones morfar, Karl Andreas Jentoft, var kaptein på DS Hestmanden under 2. verdenskrig. Den 9. april 1940 var dampskipet DS Hestmanden på vei nordover i kystruta og ble etter kort tid rekvisisjonert av den norske marinen for å gå med soldater og militært utstyr i det Norge som fortsatt var fritt. Etter en måned […]

Setring relatert til Dullum

I tilknytning til Dullum har det vært 3 setrer involvert: Tvilvollen – langseter Setringa her var slutt i 1890, og nå er det kun noen få rester etter tuftene som kan sees. Fossvollen og Hopperdalsvollen Stort kart John Arntsen Solem sine foreldre setret på Fossvollen i 1930-åra Det var mye samhold mellom Vollavollen og Fossvollen, […]

Uløste slektsprosjekter

Oversikt over de uløste slektsprosjekter jeg jobber med: Forfedre til Bastian Mortensen Lium Blodskam i slekta   Konkrete etterlysninger, som jeg trenger hjelp til finner du her.

Blodskam

Lærer Nils Arentsen Stuen fikk barn med sin søsterdatter Marika Lorentsdatter Lium, som er barnebarn av Bastian Mortensen Lium, i vår slekt. Begge 2 ble dømt til døden ved halshugging, men………       Kilder: Olav Harald Langås: Blodskam, Snøfugl forlag 2009, ISBN 978-7083-369-6 Hølondaboka, bind 2, side 471-472 Horgboka, bind III, side 388

Slektens gang i tiden

Slektens gang i tiden Dette er en tidslinje som viser viktige, naturkatastrofer og andre historiske hendelser i Gauldalen, sammen med viktige hendelser i min slekts- og gårdshistorie. Scroll nedover på siden for å se mer 800-400 f. KrNaturkatastrofeLeirraset Bredlia-Sandbrauta Tyntflytende leirmasser raste ut fra lia nedenfor Bredlia, og la seg i et 3 meter tykt […]