Mine embeder i logen

Mine embeder i logen har så langt vært disse:

År  Embede
 2003 – 2004 Vikar for Skattmester i St. Olaf t.d.g.T
 2008 – 2009 Vikar for Skattmester i St. Olaf t.d.g.T
 2009 – 2018 Medlem av Provincialdirektoriet i Trondhjems Provincialloge
 2016 – 2019 Vikar Storsteward i Trondhjems Provincialloge (Alm. officiant)
 2019 – 2020 Husinspektør i Trondhjems Provincialloge (Overofficiant)
 2021 – Første Storsteward i Trondhjems Provincialloge (Alm. officiant)

 

 

 

Relaterte hendelser

Ingen relaterte hendelser til dette temaet