Mine gradspasseringer

Klar til frimurerball

Mine gradspasseringer i frimurerlogen har vært disse:

Dato  Grad Gradens betegnelse på meg
 12/10-1999 I-grad Arbeidssom St. Johannes Lærling
 24/10-2000 II-grad Nidkjær St. Johannes medbroder eller svenn
 13/11-2001 III-grad Verdig St. Johannes Mester
 10/4-2003 IV/V-grad Utvalgt og høyverdig St. Andreas Lærlinge-medbroder
 17/2-2005 VI-grad Lysende Skotsk St. Andreas Mester
 5/12-2007 VII-grad Høyt Lysende Ridder av solens oppgang i Østen og Jerusalem
 19/1-2011 VIII-grad Høyst Lysende Ridder av vesten
 8/6-2015 IX-grad Opplyste Kommandør
 14/9-2016 X-grad Høyt opplyste Prefecti ad Honorem

 

Relaterte hendelser

Ingen relaterte hendelser til dette temaet