Møllingan 216/3

Skattematrikkelen for 1722 og 1723 nevner at Midtlyng står øde, men så i 1729 står det at Lars Jonsen Midtlyng, født 1700, er driver på gården.  Han var fra Nedgarden på Lyngen.  Sjette juledag i 1726 giftet han seg med Guru Estensdatter Samdal, født 1703.  Han hadde da allerede tatt navnet Midtlyng og hadde nok derfor fått bygsel i orden før han giftet seg.

Lars ble utpå høsten 1737 dømt for tiendesvik (skatteundragelse) og måtte levere inn ekstra tiende (skatt) på 5 kvarter havre, 1 kvarter bygg, 1,5 mark lin, 2 mark hamp og 0,5 pund rug.

Lars døde i 1751 og snart ble det tinglyst en pantobligasjon til rådmann Hans Hornemann på 45 Riksdaler, datert 4/2-1750.  Fra da av startet Hornemannstiden på gården og alle drivere ble leilendinger.

I Hornemannstiden, som varte fra 1750 og helt til 1788, var det flere leilendinger på Midtlyng som alle måtte betale landskyld til Hornemann:

  • Enka etter Lars Jonsen Midtlyng, Guru Estensdatter giftet seg på nytt i april 1752 med Otter Fredrichsen Smaaounum, født 1713.  Kjøpmann Rasmus Caster i Trondheim anmeldte Guru for gjeld til sommertinget i 1752.  Saken ble utsatt, men på høsttinget møtte Otter og nektet å betale kravet fordi Caster ikke hadde meldt kravet ved jordskiftet etter Lars Jonsen Midtlyng.
  • Otter døde i 1765 og 2 år etter fikk lensmann Arnt Foss ordre fra Skifteforvalteren om å stevne arvingene etter Otter til sommertinget.  Arvingen måtte forklare hva de har gjort med «stervbuet».  Da en representant fra skifteforvaltneren skulle registrere buet hadde enka svart at det var så å si ingenting å registrere.
  • Stedsønnen til Otter, Lars Larsen Melyngen, født 1730, giftet seg i juli 1757 med Randi Joensdatter Valdum, født 1728.  På vintertinget i 1756 står Lars mellom de bønder som magister Peder Lycke stevnet for utestående landskyld til Melhus Prestebol.
  • Lars Larsen fikk bygsel av Kanselieråd Høyer på 2 øre 6 mkl. datert 15/4 tinglyst 1757.  Han lånte 60 Riksdaler og ga pantobligasjon for denne summen til Rådmann Hans Hordnemann d.s.d.
  • Leilendingstiden gikk nå mot slutten og klostergodset ble bydd frem på auksjon, hvor leilendingene hadde forkjøpsrett.  Sorenskriver Niemann gav da auksjonsskjøte til Lars Larsen Melyngen for 2 øre 6 mkl med bygsel, men landskyld på 2 øre, for 333 Riksdaler og 48 skilling, datert 23/11 1762 og tinglyst 7/2 1763.  Lars Larsen ga så pantobligasjonen til Rådmann Hans Hornemann for 360 Riksdaler, datert 28/1 1763.  Dermed var Lars ikke leilending lengre og kunne kalle seg bonde og sjøleier.
  • Sønnen Joen Larsen tok over bruket etter faren med skjøte for 532 Riksdaler og kår til foreldra, datert 2/1 og tinglyst 6/2 1788.  Han løste ut kjøpesummen med pantobligasjon til Madam Hornemann for 532 Riksdaler datert og tinglyst samme dag.

Randi Joensdatter Midtlyng døde i 1799 og Lars Larsen levde igjen til 1816.  Joen Larsen Midtlyng, født 1761, kjøpte Lia Nordre utpå Hølonda.  Sønnen Halvor Joensen Midtlyng giftet seg i 1816 med Marit Ingebrigtsdatter Lyngen, Nedgarden, født 1792, og de tok over gården Midtlyng.

Halvor Joensen Midtlyng ga så skjøte til Joen Halvorsen Midtlyng, født 1818, og som giftet seg i 1846 med Gunhild Estensdatter Røskaft, født 1825.  Det gikk imidlertid svært dårlig for de to, så i 1871 måtte gården selges på tvangsauksjon.  Hele familien emigrerte så til USA samme år.

Lorents Eriksen Lund, født 1841, fikk tilslaget på auksjonen for 1.100 specidaler, og gården ble dermed eid av min slekt, da Lorents er min oldefar………………….

Flere bilder

Relaterte hendelser

P7010852
Slekt
3. juli 2023
På forsommeren dro vi alle Meistad søskenbarn med partnere til Fjellvang på øya Øksningan, utenfor...
20220612_103749
Slekt
12. juni 2022
Denne gang var det etterkommere etter Esten Olsen Bordal, som var den første driver i...
På Høiset-3
Slekt
3. juni 2022
In English: On 14 / 5-2022 we received a visit from descendants of Kari Lorentsdatter...
Røros søskenbarn 2
Slekt
13. september 2019
Høsten 2019 arrangerte Jon Egil og jeg et søskenbarntreff på Røros, hvor vi alle bodde...
209A2892
Slekt
20. november 2017
Jacob og Deb Nelson ønsker å besøke oss på gården denne fredagen.  De er etterkommere...
Møllingan før 1944
Slekt
23. mars 2016
Den 28/4-2016 hadde vi storfint besøk fra USA.  De som kom var Kristen Mitlyng og ektemann Poulon...