Omgangsskole på Møllingan

Omgangsskole var en ordning som kom til etter at den første norske skoleloven ble bestemt i 1739. Der det ikke var egnet å samle elever til en skolestue reiste lærerne rundt og underviste på omgang. «Fastskoleloven» fra 1860 påla kommunene å etablere permanente skoler som skulle erstatte omgangsskolene.

Forordning av 1739 la grunnlaget for de første offentlige skoler. I byene ble det startet opp med allmue-/fattigskoler. På landsbygden bodde folk for spredt til at det kunne opprettes egne faste skoler, derfor fikk man omgangsskoler.  Omgangskoleordningen ble organisert slik at hvert prestegjeld ble delt opp i distrikter. Hvert distrikt hadde sin omgangskoleholder (lærer). Distriktet ble så delt opp i tre til fem roder. En rode bestod av flere gårder som lå noenlunde samlet. Undervisningen foregikk i et av rodens hus, noe som gikk på rundgang blant rodens gårder. Det var en plikt for gårdene å holde skolestue da det var deres tur, samt holde læreren med husrom og mat. Elevene fikk ca. to måneders undervisning i året, men dette varierte opp gjennom tiden. Skoleholderen holdet skole på omgang mellom rodene i sitt distrikt, derav navnet omgangskole. Skoleholderen ble valgt ut av presten blant de mest oppvakte konfirmantene. Han fikk litt videre opplæring i lesing og kristendomskunnskap av klokkeren. Deretter var han klar til å undervise. Skoleholderen skulle fortrinnsvis være hjemmehørende i prestegjeldet. Da kunne han fortsatt bo hjemme og prestegjeldet sparte utgifter.
Allmue-/omgangskolene var først og fremst en kristendomskole og skulle lede barna mot konfirmasjonen. Undervisningen bestod hovedsakelig i en høring av kristendomskunnskapene. Noen lærte også å lese, skrive og regne.
Det ble i enkelte områder holdt omgangskoler frem til ca 1940, til tross for «Fastskoleloven» fra 1860 som påla kommunene å etablere faste skoler.

Kilde: Wikipedia

Omgangsskolen kom til Møllingan i årene ??????

nevn også om brannen som ble slukt av skolebarna med snø

svarte tømmervegger ble avdekt under restaurering ca 1980

Relaterte hendelser

Amerika-besøk til Dullum
12. juni 2022
Denne gang var det etterkommere etter Esten Olsen Bordal, som var den første driver i...
Amerika-besøk av etterkommere etter Kari Lorentsdatter Lund
3. juni 2022
In English: On 14 / 5-2022 we received a visit from descendants of Kari Lorentsdatter...
Meistad søskenbarntreff på Røros
13. september 2019
Høsten 2019 arrangerte Jon Egil og jeg et søskenbarntreff på Røros, hvor vi alle bodde...
Amerika-besøk til Møllingan 27/4-2018
20. november 2017
Jacob og Deb Nelson ønsker å besøke oss på gården denne fredagen.  De er etterkommere...
Amerika-besøk til Møllingan våren 2016
23. mars 2016
Den 28/4-2016 hadde vi storfint besøk fra USA.  De som kom var Kristen Mitlyng og ektemann Poulon...
Meistad søskenbarntreff i Drammen
25. august 2009
Sommeren 2009 hadde vi vårt søskenbarntreff i Drammen.  Der hadde vi meget hyggelige dager sammen...