Ord og begreper

Innen slektsforskning kommer vi stadig over ord og begreper som idag ikke er vanlige.  Derfor har jeg her laget en forklaring på noen av disse ordene og begrepene:

 • Fullgardsmann = mann som eier en større gård og som skatter kun pga. gården
 • Føderådsmann = en mann som sitter på føderåd/kår ( se kår)
 • ibm = ibidem = som forrige, samme sted (som den som er nevnt foran)
 • Kanselieråd = en honorær embetstittel fra unionstiden med Danmark.  I Sverige brukes tittelen kansliråd om en byråsjef i et departement.
 • Kvarter = mengdeenhet for f.eks korn
 • Kår = føderåd = blir forsynt med føde fra ny eier av gården
 • Lagrettemenn = Laugrettemenn = en mann som  i unionstiden med Danmark  ble utpekt for å være meddommere på tingene, bevitne dokumenter, fordele skattlegging m.m. Disse bøndene måtte møte opp og delta som lagrettemenn under tingsamlingene. Dette var en plikt og den gikk på omgang, selv om ofte de samme personene ble gjenoppnevnt. Det var gjerne mer framstående bønder i bygdene som hadde disse vervene og for en del personer var det antakelig knyttet en viss prestisje til vervet. Alle var ikke like glade for å bruke tiden sin på dette. ”Kongen” (dvs. sentralmyndighetene i København) måtte iallfall flere ganger refse lagrettemennene og innskjerpe pliktene[
 • Landskyld = se her
 • Leilending = se her
 • Magistre =
 • Mark = mengdeenhet for f.eks lin. Tilsvarer 0,2187 kg.
 • Prestebol =  prestegård
 • Pund = mengdeenhet for f.eks korn. Tilsvarer 0,4665 kg, senere justert til 0,46908 kg
 • Riksdaler =
 • Specidaler =
 • Stervbuet = dødsboet
 • Tiende = skatt
 • Tiendesvik = skatteundragelse

 

Mange andre benevnelser, spesielt måleenheter, finner du også her.