Overdragelser på Møllingan

Følgende overdragelsesavtaler har blitt benyttet for eierskifte på gården:

  • Lorents Eriksen Lunds kjøp av gården på tvangsauksjon
  • Overtakelse fra Lorents Eriksen Midtlyng til sønnen John Lorentsen Midtlyng.  Skjøte 1kårkontrakt og skjøte 2
  • Overtakelse fra John Lorentsen Midtlyng til sønnen Kåre Johnsen Midtlyng.  Skjøte.
  • Bortforpaktning av gården til Ingeborg og Johan Rismark.  Forpaktningskontrakt.
  • John Olav Midtlyngs avkall på odelsrett på gården.  Ingenting er skrevet, men John Olav har fått en stor kobberkjele som kompensasjon!
  • Overtakelse fra Gunhild Midtlyng til Ola Midtlyng.  Skjøte
  • Overtakelse fra Randi Midtlyng til Kåre Olav Midtlyng