Skjøte og målebrev for Johnsbu

Hytteeiendommen Johnsbu har gårds- og bruksnr 17/23 og er fradelt gården Jensvold 17/1. Gården Jensvold har i dag ingen husdyr og leier bort den dyrkbare jorda til andre gårdbrukere i området. Gården har fiskerett i Glomma og selger fiskekort der sammen med en rekke grunneiere langs elva.

  • Skjøte på Johnsbu <lages klikkbart>
  • Målebrev for Johnsbu <lages klikkbart>