Skogsdrift på Møllingan

Skogen som tilhører Møllingan er på totalt ca 1000 mål fordelt på «hemrøsta», som er langlina som går fra gården til utpå Skarven, samt «tverrlina» som er en teig på tvers i forhold til Sokna, rett vest for Svartbekken.

Det har i alle år blitt drevet profesjonell skogsdrift, med tilhørende forvaltingsplan, tynning, tømmerhogst og planting.

Det har blitt foretatt oppgang av grensemerker i flere runder:

  • Delingsforretning for hemrøsta i 1845. Delingsforretning side 1 og 2.
  • Grenseoppgang på tverrlina mellom Einar Midtlyng og Kåre Midtlyng i 1952.  Beskrivelse.
  • Grenseoppgang på både tverrlina og langlina mellom Sigurd Busklein og Kåre Midtlyng i 1952. Beskrivelse.

Nærmest gården, tilhørende langlina, er det en teig vi kaller «Tørkeriet», som har vært spesielt godt drevet.  I 2011 startet, imidlertid, Kåre Olav Olsen Midtlyng med flatehogst her, da han skal dyrke opp store deler av Tørkeriet til beitemark, fordi han trenger mer beite for sin store produksjon av storfe.

Relaterte hendelser

Limosin til 70-årsdag
Slekt
14. april 2024
9/4-24 feiret vi 70-årsdagen til min kjære kone, Gunn-Merete! På formiddagen inviterte vi til åpent...
P7010852
Slekt
3. juli 2023
På forsommeren dro vi alle Meistad søskenbarn med partnere til Fjellvang på øya Øksningan, utenfor...
20220612_103749
Slekt
12. juni 2022
Denne gang var det etterkommere etter Esten Olsen Bordal, som var den første driver i...
På Høiset-3
Slekt
3. juni 2022
In English: On 14 / 5-2022 we received a visit from descendants of Kari Lorentsdatter...
Røros søskenbarn 2
Slekt
13. september 2019
Høsten 2019 arrangerte Jon Egil og jeg et søskenbarntreff på Røros, hvor vi alle bodde...
209A2892
Slekt
20. november 2017
Jacob og Deb Nelson ønsker å besøke oss på gården denne fredagen.  De er etterkommere...