Skogsdrift på Møllingan

Skogen som tilhører Møllingan er på totalt ca 1000 mål fordelt på hemrøsta, som er langlina som går fra gården til utpå Skarven, samt tverrlina som er en teig på tvers i forhold til Sokna, rett vest for Svartbekken.

Det har i alle år blitt drevet profesjonell skogsdrift, med tilhørende forvaltingsplan, tynning, tømmerhogst og planting.

Det har blitt foretatt oppgang av grensemerker i flere runder:

  • Delingsforretning for hemrøsta i 1845. Delingsforretning side 1 og 2.
  • Grenseoppgang på tverrlina mellom Einar Midtlyng og Kåre Midtlyng i 1952.  Beskrivelse.
  • Grenseoppgang på både tverrlina og langlina mellom Sigurd Busklein og Kåre Midtlyng i 1952. Beskrivelse.

Nærmest gården, tilhørende langlina, er det en teig vi kaller «Tørkeriet», som har vært spesielt godt drevet.  I 2011 startet, imidlertid, Kåre Olav Olsen Midtlyng med flatehogst her, da han skal dyrke opp store deler av Tørkeriet til beitemark, fordi han trenger mere beite for sin store produksjon av storfe.

Relaterte hendelser

Amerika-besøk til Dullum
12. juni 2022
Denne gang var det etterkommere etter Esten Olsen Bordal, som var den første driver i...
Amerika-besøk av etterkommere etter Kari Lorentsdatter Lund
3. juni 2022
In English: On 14 / 5-2022 we received a visit from descendants of Kari Lorentsdatter...
Meistad søskenbarntreff på Røros
13. september 2019
Høsten 2019 arrangerte Jon Egil og jeg et søskenbarntreff på Røros, hvor vi alle bodde...
Amerika-besøk til Møllingan 27/4-2018
20. november 2017
Jacob og Deb Nelson ønsker å besøke oss på gården denne fredagen.  De er etterkommere...
Amerika-besøk til Møllingan våren 2016
23. mars 2016
Den 28/4-2016 hadde vi storfint besøk fra USA.  De som kom var Kristen Mitlyng og ektemann Poulon...
Meistad søskenbarntreff i Drammen
25. august 2009
Sommeren 2009 hadde vi vårt søskenbarntreff i Drammen.  Der hadde vi meget hyggelige dager sammen...