Skogsdrift på Møllingan

Skogen som tilhører Møllingan er på totalt ca 1000 mål fordelt på hemrøsta, som er langlina som går fra gården til utpå Skarven, samt tverrlina som er en teig på tvers i forhold til Sokna, rett vest for Svartbekken.

Det har i alle år blitt drevet profesjonell skogsdrift, med tilhørende forvaltingsplan, tynning, tømmerhogst og planting.

Det har blitt foretatt oppgang av grensemerker i flere runder:

  • Delingsforretning for hemrøsta i 1845. Delingsforretning side 1 og 2.
  • Grenseoppgang på tverrlina mellom Einar Midtlyng og Kåre Midtlyng i 1952.  Beskrivelse.
  • Grenseoppgang på både tverrlina og langlina mellom Sigurd Busklein og Kåre Midtlyng i 1952. Beskrivelse.

Nærmest gården, tilhørende langlina, er det en teig vi kaller «Tørkeriet», som har vært spesielt godt drevet.  I 2011 startet, imidlertid, Kåre Olav Olsen Midtlyng med flatehogst her, da han skal dyrke opp store deler av Tørkeriet til beitemark, fordi han trenger mere beite for sin store produksjon av storfe.