Slekt

Etterlysninger

Har du noe informasjon om noen av etterlysningene opplistet nedenfor, så blir jeg svært takknemlig om du kunne sende meg en e-post :

  • Forvist hugenott som måtte flykte til Norge.  Under reformasjonen i Frankrike ble hugenottene forfulgt i hjemlandet og mange av dem måtte rømme landet.  Bastian Mortensen rømte til Norge og fikk jobb som kølbrenner for gruvene i Meldalen. Han har også fått en setervoll utpå Hovinsmarka oppkalt etter seg.  Vi vet svært lite om denne personen, så all informasjon er velkommen.  Det vi vet om ham finner du her!