Slektsforskning

Slektsforskning, slektsgransking og genealogi er alle betegnelser på den samme aktiviteten som går ut på å skaffe kunnskap om enkeltpersoners eller familiers avstamning. Begrepene favner vidt og benyttes om alt fra vitenskaplig forskning til innsamling av navn for å få en oversikt over sin egen slekt.

Min slektsgranskning går ut på å finne mest mulig informasjon om personer som er genetisk relatert til meg selv på en eller annen måte.  Alle disse informasjoner registrerer jeg i et dataverktøy for slektsdata, som for tiden er TMG (The Masters Genealogist).

Jeg er medlem av Slekt og Data, som også har en lokalavdeling i Trondheim og som arrangerer medlemsmøter, kurs, foredrag, etc.

For å finne informasjon så benytter jeg svært mange forskjellige kilder:

  • Samtaler med eldre personer
  • Samler slektsdata etterhvert som jeg hører om at noe skjer
  • Slektsbøker, bygdebøker, etc…
  • Scannede kirkebøker, protokoller, folketellinger etc.  Masse av dette finner man her
  • Slektsdata som andre har lagt ut på internett