Husmannsplasser på Møllingan

De fleste husmannsplassene finner du på dette kartet:


Dersom dette kartet blir for smått/uleselig så kan du finne det her, hvor du f.eks kan skrive inn søkeordet «Lynga», og så zoome/scrolle ut og inn så mye du ønsker.

Følgende husmannsplasser kjenner vi til:

 • Under Midtlyng (min fødegård) 216/3:

  • Nyvendmoen 216/11  (Se Horg bygdebok bind II side 241)
   • Hvor: Mellom Byshaugen og Tørkeriet
   • Første bruker var: Esten Johnsen Midtlyng (1824-1876) og hustru Kari Johannesdatter Lund (1827-1874)
   • Ved folketellinga i 1900 er det øde i plassen, og denne plassen ligger fra 1927 under Brandåsen.
  • Bakløkken eller Hageplassen  (Se Horg bygdebok bind II side 242):
   • Hvor: Helt i vestkanten av Flåttaplassen, mot reksteret
   • Første bruker, ca 1760, var Lars Andersen Nordtømme.
   • De siste brukerne fra ca 1855, var Anders Arntsen Lyngen (1829-1913) og hustru Marit Halvorsdatter Midtlyng (1830-1884)
   • Ved folketellinga i 1900 er det øde i plassen
  • Lyckhaugen (Se Horg bygdebok bind II side 244)
 • Under Midtlyng (Borstuen) 216/4-5:

  • Kalvhagen eller Klokkergården 216/6 (Se Horg bygdebok bind II, side 235):
   • Hvor: Dette er der hvor Horg Alders- og sykehjem ligger i dag
   • Første bruker, fra ca 1876, var Ole Olsen Bye (1850-1935) og hustru Gislaug Johnsdatter Metli (1849-1903)
   • Bruket ble overtatt av Horg Kommune i 1899 og ble så tatt i bruk som Lyngen grendaskole
   • Peder Jensen Horg (1881-1951) og hustru Gjertrud Arntsdatter Løhre (1882-1954), og Peder var både klokker og lærer på grendaskolen.
   • Bruket ble tatt i bruk som Horg Alders- og sykehjem fra 1960
  • Dullum-Øvre 216/8 (Se Horg bygdebok bind II, side 237)
  • Bakløkken II  (Se Horg bygdebok bind II side 243):
  • Flåtten 216/10 (Se Horg bygdebok bind II side 217)
   • Hvor: Nord-vest for Dullum-Øvre
  • Midtlyng-løkken (skiftet senere navn til Dullum) 216/1 (Se Horg bygdebok bind II side 213)
  • Lerløpmoen  (Se Horg bygdebok bind II side 240)
  • Tællan eller Tellrommet  (Se Horg bygdebok bind II side 240)
   • Hvor: Mellom Pessarløkkja og Lerløpmoen
   • Første bruker og nyrydder, i ca 1850, var Petter Anderse Ystlynge (1806-1879) og hustru Eli Evendsdatter Hongrø (1822-1907)
   • I folketellinga for 1900 er plassen overført til Horghagen (23/2)

 

Er det noen som vet noe mer om dette, så kontakt meg gjerne ved å gå hit..